sunshine

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

7-5-18

DIM YSGOL GWYL Y BANC

NO SCHOOL BANK HOLIDAY

8-5-18

PWYSIG: Fydd dim dynes loli wrth i’r plant fynd adref.

Ymarfer corff Y Boblysen a’r Onnen.

Gwersi offerynnol pres.

Profion Cenedlaethol rhesymu.

IMPORTANT: There will be no lollipop lady service when the children will be going home.

PE lessons for the Poblysen and Onnen.

Brass lessons.

National reasoning tests.

9-5-18

Mercher Mwdlyd.

Ymarfer corff Helygen.

Profion cenedlaethol rhesymu.

Dim cinio rhost

Messy Wednesday.

PE lessons for the Helygen.

National reasoning tests.

No roast dinner

10-5-18

Ymarfer Corff Y Dderwen.

Gwersi offerynnol llinynol.

Sesiwn profi criced Holl ser i flwynyddoedd 1 i 3 yn yr ysgol.

PE lessons for the Derwen class.

String instrumental lessons.

All stars cricket taster session for years 1 to 3 in the school.

11-5-18

Ymarfer Corff Y Gollen, Yr Onnen a’r Helygen.

PE lesson for the Collen, Onnen and Helygen.

 

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

23-4-18

Ymarfer corff Y fedwen a’r Gollen.

PE lessons for the Fedwen and the Collen.

24-4-18

Ymarfer corff Y Boblysen a’r Onnen.

Gwersi offerynnol pres.

PE lessons for the Poblysen and Onnen.

Brass lessons.

25-4-18

Ymarfer Proms i flwyddyn 6 yng Nagherfyrddin. Bydd angen brechdanau ar y plant sydd yn mynychu.

Mercher Mwdlyd.

Ymarfer corff Helygen.

Proms Practice for year 6 in Carmarthen. The children taking part will need a packed lunch.

Messy Wednesday.

PE lessons for the Helygen.

26-4-18

Ymarfer Corff Y Dderwen.

Gwersi offerynnol llinynol.

PE lessons for the Derwen class.

String instrumental lessons.

27-4-18

Ymarfer Corff Y Gollen, Yr Onnen a’r Helygen.

PE lesson for the Collen, Onnen and Helygen.

30-4-18

Noson Rieni.

Cyfarfod Cymdeithas Rhieni ac Athrawon 7pm.

Ymarfer Corff y Fedwen a’r Gollen.

Parents evening – more details to follow.

PE lessons for the Fedwen and the Collen.

Parents and Teachers Association evening at 7pm.

 

1-5-18

Ymarfer corff y Boplysen a’r Onnen.

Gwersi offerynnol pres.

PE lessons for the Poblysen and Onnen.

Brass lessons.

2-5-18

Profion cenedlaethol yn dechrau.

Ymarfer Corff Helygen.

Mercher mwdlyd.

National tests starting.

Messy Wednesday.

PE lessons for the Helygen.

3-5-18

Noson Rieni.

Ymarfer Corff y Dderwen.

Gwersi offerynnol llinynol.

Parents evening- details to follow.

PE lessons for the Derwen class.

String instrumental lessons.

4-5-18

Ymarfer Corff Y Gollen, Yr Onnen a’r Helygen.

PE lesson for the Collen, Onnen and Helygen.

 

Happy Easter

New Term begins Tuesday 17th April 2018

 

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

19-3-18

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

Trip i Gastell Henllys - Collen, Helygen + Onnen

PE lesson for Y Fedwen.

Trip to Castell Henllys – Collen, Helygen + Onnen

20-3-18

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen.

Gwersi Offerynnol Bras.

Gwerthu nwyddau Masnach Deg

‘Sports Relief Daily Mile’

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen.

Brass Instrumental lessons.

Selling Fairtrade goods

Sports Relief Daily Mile

21-3-18

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

Gwerthu nwyddau Masnach Deg

3:20 – 4.20 Clwb Codio

‘Sports Relief Daily Mile’

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen.

Selling Fairtrade goods

3:20 – 4:20 Coding Club

Sports Relief Daily Mile

22-3-18

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

Gwersi llinynnol

‘Sports Relief Daily Mile’

PE lesson for Y Dderwen.

String lessons

Sports Relief Daily Mile

23-3-18

Gwisgo Coch - £1 – ‘Sports Relief’

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

‘Sports Relief Daily Mile’

Cyfnod Sylfaen – Morfa Bay, Pendine

Wear Red - £1 – Sports Relief

PE lesson for years 3 to year 6.

Sports Relief Daily Mile

Foundation Phase – Morfa Bay, Pendine

 

Cofiwch dalu arian cinio cyn diwedd y tymor os gwelwch yn dda

Please remember to pay dinner money before the end of term

26-3-18

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

PE lesson for Y Fedwen.

27-3-18

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen.

Gwersi Offerynnol Bras.

Bore Masnach Deg i flynyddoedd 3 – 6 yn Dyffryn Taf

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen.

Brass Instrumental lessons.

Fairtrade morning for years 3 – 6 in Dyffryn Taf

28-3-18

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

3:20 – 4.20 Clwb Codio

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen.

3:20 – 4:20 Coding Club

29-3-18

Diwedd tymor

6.30pm Bingo’r Pasg yn Neuadd yr Ysgol

Term ends

6.30pm Easter Bingo in the School Hall

 

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

12-3-18

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

PE lesson for Y Fedwen.

13-3-18

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen.

Gwersi Offerynnol Bras.

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen.

Brass Instrumental lessons.

 

14-3-18

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen

3:20 – 4:20 Clwb yr Urdd

3:20 – 4.20 Clwb Codio

Welly Wednesday for Y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen

3:20 – 4:20 Urdd club

3:20 – 4:20 Coding Club

15-3-18

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

Gwersi llinynnol

Traws Gwlad Bl 3 – 6, Nantyci

PE lesson for Y Dderwen.

String instrumental lessons

Cross Country Yr 3 – 6, Nantyci

16-3-18

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

 

PE lesson for years 3 to year 6.

 

 

 

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

5-2-18

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

PE lesson for Y Fedwen.

6-2-18

Diwrnod diogelwch y we

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen.

DIM Gwersi Offerynnol Bras.

Safer Internet Day

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen.

NO Brass Instrumental lessons.

 

7-2-18

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen – mynd am dro i’r capel

3:20 – 4:20 clwb yr Urdd

Welly Wednesday for Y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen – going for a trip to the chapel

3:20 – 4:20 Urdd club

8-2-18

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

Gwersi llinynnol

 

PE lesson for Y Dderwen.

String instrumental lessons

 

9-2-18

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

 

PE lesson for years 3 to year 6.

 

Bydd gwersi nofio dyddiol i flynyddoedd 3 i 6 o Ddydd Llun 29-1-18 i Ddydd Gwener 16-2-18. Bydd angen het nofio, sbectol nofio, gwisg nofio a thywel ar y plant pob dydd.

There will be a daily swimming lesson for year 3 to 6 from Monday 29-1-18 to Friday 16-2-18. They will need a swimming hat, goggles, swimming costume and a towel every day.

 

 

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

22-1-18

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

PE lesson for Y Fedwen.

23-1-18

Plant i wisgo coch.

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen.

Gwersi Offerynnol Bras.

Children to wear red.

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen.

Brass Instrumental lessons.

 

24-1-18

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

Dosbarthiadau Onnen, Helygen a’r Gollen ar daith i’r Gerddi Botaneg.

3:20 – 4:20 clwb yr Urdd yn dechrau.

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen.

The Collen, Helygen and Onnen classes on a trip to the Botanical Gardens.

3:20 – 4:20 Urdd club starting

25-1-18

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

Gwersi llinynnol

6pm-7pm Disgo Santes Dwynwen yn neuadd yr ysgol

PE lesson for Y Dderwen.

String instrumental lessons

6pm-7pm Santes Dwynwen Disco in the school hall.

26-1-18

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

 

PE lesson for years 3 to year 6.

 

Bydd gwersi nofio dyddiol i flynyddoedd 3 i 6 o Ddydd Llun 29-1-18 i Ddydd Gwener 16-2-18. Bydd angen het nofio, sbectol nofio, gwisg nofio a thywel ar y plant pob dydd.

There will be a daily swimming lesson for year 3 to 6 from Monday 29-1-18 to Friday 16-2-18. They will need a swimming hat, goggles, swimming costume and a towel every day.

 

 

2-10-17

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

PE lesson for Y Fedwen.

3-10-17

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen

Gwersi Offerynnol Bras

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen

Brass Instrumental lessons

4-10-17

Gwers ymarfer corff yr Onnen a’r Gollen.

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

Clybiau yn dechrau o 3:20 nes 4:20. Gweler y llythyr ychwanegol.

PE lesson for yr Onnen and the Collen.

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen.

Extra-curricular clubs starting from 3:20 to 4:20. More information will be on a separate letter.

5-10-17

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

Gwersi ffidl.

PE lesson for y Dderwen.

Violin lessons.

6-10-17

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

Gwers rygbi gan y Sgarlets i flynyddoedd 5 a 6.

PE lesson for years 3 to year 6.

Rugby lesson by the Scarlets for year 5 and 6.

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

18-9-17

Sioe y Blitz i blant Y Gollen, Onnen a Helygen yn yr ysgol.

Gwers ymarfer corff y Gollen a’r fedwen.

Blitz show for Y Gollen, Onnen and Yr Helygen at the school.

PE lesson for Y Gollen and Y Fedwen.

19-9-17

Gwers ymarfer corff yr Onnen a’r Boplysen

PE lesson for Yr Onnen and y Boplysen

20-9-17

Gwers ymarfer corff yr Helygen.

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

PE lesson for yr Helygen.

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and y Boplysen.

21-9-17

4:30 – 6:30 Cystadleuaeth Trawsgwlad y sir ar faes Nantyci, Caerfyrddin.

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

4:30 – 6:30 Cross country competition on Nantyci show ground, Carmarthen.

PE lesson for y Dderwen.

22-9-17

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

PE lesson for years 3 to year 6.

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

25-9-17

Nia, Caira, Dafydd, Ryan a Annie yng Nghanolfan hamdden San Cler ar gyfer gweithdy addysg gorfforol. Angen pecyn bwyd a dillad PE.

Gwers ymarfer corff y Gollen a’r fedwen.

Nia, Caira, Dafydd, Ryan and Annie are in St Clears Leisure Centre for a PE workshop. PE clothes and packed lunch required.

PE lesson for Y Gollen and Y Fedwen.

26-9-17

Gwers ymarfer corff yr Onnen a’r Boplysen

Gwersi Offerynnol

PE lesson for Yr Onnen and y Boplysen

Instrumental lessons

27-9-17

Sioe Blits blynyddoedd 3, 4, 5 a 6

Gwers ymarfer corff yr Helygen.

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

Blitz show for years 3, 4, 5 and 6

PE lesson for yr Helygen.

Welly Wednesday for y Dderwen, y Fedwen and y Boplysen.

28-9-17

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

PE lesson for y Dderwen.

29-9-17

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

Gwers rygbi gan y sgarlets i flynyddoedd 5 a 6.

PE lesson for years 3 to year 6.

Rugby lesson by the Scarlets for year 5 and 6.