sunshine

 

 

Cadeirydd - Councillor Susan Allen (LEA)
Mr Eirwyn Griffiths (Pennaeth)
 Parch Guto Llywelyn (Cymuned)
Dr. Roger Penn (Cymuned)
 Mr Steve Arnold  (Rhiant)

Vacant (cymunedol)

Mrs Sian Williams-Davies (Rhiant)
Mrs Rhian Phillips (LEA)
Mrs Debbie Evans (Rhiant)
Mrs Elaine Mead (Cymuned)
Mr Rodney Powell (Rhiant)
Mrs R. Kirk (Cymuned)
Miss Alison Jones (Athro)
Mrs Liz Richards (Staff)

 

Cyfrifoldebau'r Llyworaethwyr

Cadeirydd - Cynghorydd Susan Allen

Is gadeirydd - Mr Rodney Powell 

Diogelwch ac e-ddioglewch - Mrs Rozanne Kirk

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR I'R RHIENI