sunshine

Tymor yr Hydref 2016 – Dosbarth yr Helygen

Dyma rai o’r prif agweddau bydd eich plentyn yn eu hastudio yn y gwahanol bynciau ym Mlwyddyn 4,5 a 6 y tymor hwn.

Cymraeg

Pwrpasau: Portread, sgript, llythyr, perswad

Chwedl Gelert

Atalnodi

Treiglad meddal

Saesneg

Pwrpasau: Cyfarwyddiadau, naratif, cerddi, bywgraffiadur

Nofel: BFG

Atalnodi

Mathemateg

Datblygu sgiliau pen

Adio, tynnu, lluosi, rhannu

Lluosi a rhannu rhifau gyda 10, 100, 1000

Dybli a haneri

Talgrynnu

Ffracsiynau

Cyfesrynnau

Cymareb

Arian

Data

Siap

 

Thema

O dan y croen, O am fyd rhyfeddol

Gwyddoniaeth

Y Corff

Addysg Grefyddol

Rheolau bwyd crefyddau

Nadolig o gwmpas y byd

Daearyddiaeth

Saith rhyfeddod y byd, gwaith map, tymheredd, siaradwyr

Hanes

Hanes GIG, Aneurin Bevan, Gwyddonwyr meddygol, hanes Dr George Penn gan ei fab Mr Roger Penn

Celf

Modeli gyda chlai, braslunio

Addysg Gorfforol

Pel rhwyd, gymnasteg, gemau, dawnsio gwerin