sunshine

Croeso i Ddosbarth y Dderwen

 P1000675 800X600

Mae dechrau ysgol yn gam nawr ym mywyd plentyn. Gwnawn pob ymdrech i rhoi dechreuad hapus a chartrefol. Yn ystod y blynyddoedd cyntaf rydym yn cynnig cwricwlwm Fframwaith y Cyfnod Sylfaen sy'n cynnwys datblygiad personol a chymdeithasol, iaith, mathemateg, dealltwriaeth o'r byd, corfforol a chreadigol.

Dosbarth Meithrin a Derbyn  

8:55yb - 3:15yp

Llun   
Mawrth Mercher Mwdlyd
Mercher   
Iau Ymarfer Corff 
Friday   

 

Sesiwn Iaith a Chwarae. Ar ddiwedd pob tymor daw y plant bach newydd sy'n dechrau ysgol y tymor dilynol, a'u rhieni i'r dosbarth i wneud gwahanol gweithgareddau. Mae'n gyfle i'r plant ddod yn gyfarwydd a'r dosbarth a gall y rhieni manteisio ar y cyfle i gael sgwrs gydag athrawes y dosbarth.