sunshine

Croeso cynnes i dudalen ddosbarth y Boplysen Miss Jones a Miss Liz, blynyddoedd 1, 2 a 3!

 

Ein thema'r tymor yma yw ‘Asiantau Teithio’ .

Rydym yn cael sesiynau Llun Llanast tu allan ar brynhawn dydd Llyn Ysgol be bynnag yw'r tywydd  felly hoffwn ofyn yn garedig i chi am anfon pâr o welîs neu esgidiau addas i'r ysgol.

Mi fydd gwersi ymarfer corff ar ddydd Mercher yn wythnosol, i’r dosbarth cyfan. Mi fydd blwyddyn 3 yn cael sesiwn ychwanegol ar ddydd Gwener hefyd –rhaid dod â dillad ymarfer corff – enwau ar ddillad os gwelwch yn dda.

Ffolderi darllen i’w dychwelyd i’r ysgol yn ddyddiol – rydym yn darllen gyda phob disgybl yn wythnosol ac yn newid llyfrau mor aml â phosib ond weithiau nad yw hyn yn bosibl bob dydd!

Mae gwaith cartref wythnosol Mathemateg a thestun trafod yn cael ei osod ar ddydd Gwener i ddychwelyd cyn y dydd Gwener nesaf. (Heblaw am waith prosiect)

Fe fyddwn yn rhannu llawer o wybodaeth a lluniau ar ‘drydar’ yn yr ysgol os hoffech ein dilyn er mwyn gweld yr ysgol ar waith. Dilynwch ni ar @ysgolhendygwyn (Nid oes rhaid cael cyfrif Twitter i ddilyn yr ysgol).

 

Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus ac hynod o brysur!