sunshine

 

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

5-2-18

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

PE lesson for Y Fedwen.

6-2-18

Diwrnod diogelwch y we

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen.

DIM Gwersi Offerynnol Bras.

Safer Internet Day

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen.

NO Brass Instrumental lessons.

 

7-2-18

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen – mynd am dro i’r capel

3:20 – 4:20 clwb yr Urdd

Welly Wednesday for Y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen – going for a trip to the chapel

3:20 – 4:20 Urdd club

8-2-18

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

Gwersi llinynnol

 

PE lesson for Y Dderwen.

String instrumental lessons

 

9-2-18

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

 

PE lesson for years 3 to year 6.

 

Bydd gwersi nofio dyddiol i flynyddoedd 3 i 6 o Ddydd Llun 29-1-18 i Ddydd Gwener 16-2-18. Bydd angen het nofio, sbectol nofio, gwisg nofio a thywel ar y plant pob dydd.

There will be a daily swimming lesson for year 3 to 6 from Monday 29-1-18 to Friday 16-2-18. They will need a swimming hat, goggles, swimming costume and a towel every day.

 

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

22-1-18

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

PE lesson for Y Fedwen.

23-1-18

Plant i wisgo coch.

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen.

Gwersi Offerynnol Bras.

Children to wear red.

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen.

Brass Instrumental lessons.

 

24-1-18

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

Dosbarthiadau Onnen, Helygen a’r Gollen ar daith i’r Gerddi Botaneg.

3:20 – 4:20 clwb yr Urdd yn dechrau.

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen.

The Collen, Helygen and Onnen classes on a trip to the Botanical Gardens.

3:20 – 4:20 Urdd club starting

25-1-18

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

Gwersi llinynnol

6pm-7pm Disgo Santes Dwynwen yn neuadd yr ysgol

PE lesson for Y Dderwen.

String instrumental lessons

6pm-7pm Santes Dwynwen Disco in the school hall.

26-1-18

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

 

PE lesson for years 3 to year 6.

 

Bydd gwersi nofio dyddiol i flynyddoedd 3 i 6 o Ddydd Llun 29-1-18 i Ddydd Gwener 16-2-18. Bydd angen het nofio, sbectol nofio, gwisg nofio a thywel ar y plant pob dydd.

There will be a daily swimming lesson for year 3 to 6 from Monday 29-1-18 to Friday 16-2-18. They will need a swimming hat, goggles, swimming costume and a towel every day.

 

 

2-10-17

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

PE lesson for Y Fedwen.

3-10-17

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen

Gwersi Offerynnol Bras

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen

Brass Instrumental lessons

4-10-17

Gwers ymarfer corff yr Onnen a’r Gollen.

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

Clybiau yn dechrau o 3:20 nes 4:20. Gweler y llythyr ychwanegol.

PE lesson for yr Onnen and the Collen.

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen.

Extra-curricular clubs starting from 3:20 to 4:20. More information will be on a separate letter.

5-10-17

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

Gwersi ffidl.

PE lesson for y Dderwen.

Violin lessons.

6-10-17

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

Gwers rygbi gan y Sgarlets i flynyddoedd 5 a 6.

PE lesson for years 3 to year 6.

Rugby lesson by the Scarlets for year 5 and 6.

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

18-9-17

Sioe y Blitz i blant Y Gollen, Onnen a Helygen yn yr ysgol.

Gwers ymarfer corff y Gollen a’r fedwen.

Blitz show for Y Gollen, Onnen and Yr Helygen at the school.

PE lesson for Y Gollen and Y Fedwen.

19-9-17

Gwers ymarfer corff yr Onnen a’r Boplysen

PE lesson for Yr Onnen and y Boplysen

20-9-17

Gwers ymarfer corff yr Helygen.

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

PE lesson for yr Helygen.

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and y Boplysen.

21-9-17

4:30 – 6:30 Cystadleuaeth Trawsgwlad y sir ar faes Nantyci, Caerfyrddin.

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

4:30 – 6:30 Cross country competition on Nantyci show ground, Carmarthen.

PE lesson for y Dderwen.

22-9-17

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

PE lesson for years 3 to year 6.

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

25-9-17

Nia, Caira, Dafydd, Ryan a Annie yng Nghanolfan hamdden San Cler ar gyfer gweithdy addysg gorfforol. Angen pecyn bwyd a dillad PE.

Gwers ymarfer corff y Gollen a’r fedwen.

Nia, Caira, Dafydd, Ryan and Annie are in St Clears Leisure Centre for a PE workshop. PE clothes and packed lunch required.

PE lesson for Y Gollen and Y Fedwen.

26-9-17

Gwers ymarfer corff yr Onnen a’r Boplysen

Gwersi Offerynnol

PE lesson for Yr Onnen and y Boplysen

Instrumental lessons

27-9-17

Sioe Blits blynyddoedd 3, 4, 5 a 6

Gwers ymarfer corff yr Helygen.

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

Blitz show for years 3, 4, 5 and 6

PE lesson for yr Helygen.

Welly Wednesday for y Dderwen, y Fedwen and y Boplysen.

28-9-17

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

PE lesson for y Dderwen.

29-9-17

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

Gwers rygbi gan y sgarlets i flynyddoedd 5 a 6.

PE lesson for years 3 to year 6.

Rugby lesson by the Scarlets for year 5 and 6.